PRONTO
vertalingen

Privacy statement

Pronto Vertalingen respecteert de privacy van de bezoekers van de website, onze klanten en de door ons ingehuurde vertalers. Wij behandelen persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation).

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens verwerken wij voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot vertaal- en tolkdiensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij uw gegevens zolang als nodig is voor het afhandelen van uw aanvraag of zolang dat wettelijk is voorgeschreven.

U heeft te allen tijden het recht om inzage in de door ons verzamelde gegevens van u te vragen om ze te controleren op juistheid of doelmatigheid.

Tevens kunt u vragen om uw gegevens uit ons bestand te verwijderen, hetgeen we direct zullen honoreren, mits het wettelijk toegestaan is.

Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden, anders dan dat nodig is voor het uitvoeren van de afgenomen diensten. In dat geval geven we alleen die gegevens door die noodzakelijk zijn voor het verrichten van de vertaaldiensten door onze vertalers.

Als de wettelijke bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij is of de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze diensten, dan zullen wij de gegevens vernietigen.

10.9 561 13